Impuls

Taula del Tercer Sector

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és la plataforma de les entitats socials catalanes. Està formada per 36 federacions que representen en conjunt a prop de 3.000 entitats socials no lucratives: associacions, fundacions, cooperatives i empreses d’inserció. 

La institució va néixer l’any 2003 per iniciativa de les seves entitats sòcies, que són les principals organitzacions representatives del sector i que agrupen entitats que atenen els col·lectius més diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre, persones amb problemes de salut mental, etc.

La Taula del Tercer Sector dóna visibilitat a les tasques que realitzen les entitats socials del país en defensa de les persones amb vulnerabilitat social, promou una societat més solidària i amb més justícia i equitat, i contribueix a estendre el benestar als col·lectius socials més desfavorits. A més, representa el sector davant les administracions públiques i la societat en general.

Entitats membres de la Taula del Tercer Sector. 

Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

C/ Rocafort 242 BIS, 2n
08029 Barcelona
93 310 57 07
www.tercersector.cat
taula@tercersector.cat

 

 
© Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya