El projecte

InnovacioTercerSector.cat

Amb l'objectiu de fomentar la innovació entre les entitats socials catalanes, la Taula del Tercer Sector impulsa el projecte 'Innovació Tercer Sector .Cat' per donar a conèixer exemples de bones pràctiques d’innovació per part de les 3.000 entitats de les 36 federacions de la Taula del Tercer Sector. 

Les iniciatives que es mostraran i divulgaran són aquelles que, per mitjà del desenvolupament i l’execució d’idees creatives, en forma de nous serveis, productes o models de gestió, permetin atendre necessitats socials no cobertes o bé insuficientment satisfetes, dels diversos col.lectius que atenen les entitats socials de Catalunya. 

Les iniciatives innovadores seleccionades es mostraran per mitjà d’una vídeo de 2 minuts de durada. Cada mes la Taula del Tercer Sector produirà, publicarà i divulgarà un vídeo “innovaciótercersector.cat”, a través del seu butlletí “tercersector.cat”, les xarxes socials i aquest espai web.

Totes les entitats socials que creguin que disposen d’un projecte o servei innovador poden presentar la seva proposta accedint a l’apartat “participa”. Les propostes rebudes se seleccionaran d’acord amb els criteris i la puntuació que trobareu en aquest apartat.

 

 

 

 

Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

C/ Rocafort 242 BIS, 2n
08029 Barcelona
93 310 57 07
www.tercersector.cat
taula@tercersector.cat

 

 
© Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya