El projecte

InnovacioTercerSector.cat

Amb l'objectiu de fomentar la innovació entre les entitats socials catalanes i posar en valor la tasca del voluntariat, la Taula del Tercer Sector impulsa el projecte 'Innovació Tercer Sector .Cat - Els divendres dels voluntaris' donant a conèixer exemples de bones pràctiques d’innovació per part de les 3.000 entitats de les 35 federacions de la Taula del Tercer Sector. 

Les iniciatives que es mostraran i divulgaran són aquelles que, per mitjà del desenvolupament i l’execució d’idees creatives, en forma de nous serveis, productes o models de gestió, permetin atendre necessitats socials no cobertes o bé insuficientment satisfetes, dels diversos col.lectius que atenen les entitats socials de Catalunya. 

Les iniciatives innovadores seleccionades es mostraran per mitjà d’una vídeo de 2 minuts de durada. Cada mes la Taula del Tercer Sector produirà, publicarà i divulgarà un vídeo “innovaciótercersector.cat-Els divendres dels voluntaris”, a través del seu butlletí “tercersector.cat”, les xarxes socials i aquest espai web.

Totes les entitats socials que creguin que disposen d’un projecte o servei innovador poden presentar la seva proposta accedint a l’apartat “participa”. Les propostes rebudes se seleccionaran d’acord amb els criteris i la puntuació que trobareu en aquest apartat.

 Envia el teu projecte a projeccio@tercersector.cat

 
© Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya